Moćni Mustafa nikada ne plaća kartu

26 May 2016

Momak:
– Moćni Mustafa nikad ne plaća kartu!
Sledeće jutro šofer:
– Karta?
Momak:
– Moćni Mustafa nikad ne plaća kartu!
Nakon nekog vremena šofer se isto nabildovao:
– Karta?
Momak:
– Moćni Mustafa nikad ne plaća kartu!
Proteže se šofer:
– A zašto moćni Mustafa nikad ne plaća kartu?
Momak:
– Zato što moćni Mustafa ima mesečnu!

(skandal24h.com)

Advertisement
Komentari
Najnoviji članci

© 2014 - 2018 Naslov.ME | Sva prava zadržana. | Posao

Powered by Domen.ME